Kunst Inclusief genomineerd

Het project Kunst Inclusief is genomineerd voor de Gehandicaptenzorgprijs ‘onderzoekspublicatie’ 2012! Juryrapport Gehandicaptenzorgprijs 2012 Toinette Loeffen, Hogeschool Utrecht i.s.m. Special Arts, Amerpoort, de Driestroom, Reakt e.a.: ‘Kunst Inclusief. De ontwikkeling van werkwijzen om mensen met een handicap te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun creatieve talenten in de samenleving.’

Kijk voor het juryrapport op http://www.vgn.nl/artikel/14638

De inzending heeft de jury verrast. Het gaat bijna om een dubbele nominatie daar de inzending niet alleen voldoet aan de criteria voor een onderzoekspublicatie maar ook aan die van een praktijkproduct. Het boek Kansen in kunst. Kunst door mensen met speciale wensen is de wetenschappelijke bijdrage, terwijl de DVD, het verhalenboek en de Dialoogkaarten meer in de categorie praktijkproduct vallen. De jury gaat van het hele pakket uit, dat in zijn totaliteit voor de onderzoeksprijs is ingediend. Het is een zeer vernieuwend en uiterst creatief onderzoek. De onderzoekers zijn managers, kunstbegeleiders en kunstdocenten van ateliers en centra voor kunsten. Het gaat hier te ver om alle namen te noemen maar het betreft een mooi samenwerkingsproject van de zorgpraktijk, centra voor kunsteducatie en onderzoekers van o.a. de Hogeschool Utrecht, waarin de mens met een beperking in het perspectief van kunstparticipatie wordt bezien. In een eerder onderzoek is onderzocht in hoeverre mensen met een beperking betrokken zijn bij de uitvoering van kunst. Het vervolg onderzoek richtte zich op het ontwikkelen van goede initiatieven die in de toekomst als voorbeeld kunnen dienen voor centra voor kunsten, ateliers en andere aanbieders van kunst voor mensen met een beperking Het resultaat van het hele traject vindt zijn weerslag in de ingezonden publicatie, inclusief de kaartenset, de dvd en een verhalenbundel. Het is een mooi en heel erg breed product dat zeker zijn weg naar de praktijk kan vinden. Er is overwegend gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden. De vorm en inhoud sluiten goed bij elkaar aan. Er wordt ruim aandacht besteed aan praktijkadviezen. Kunst is niet alleen voor mensen zonder beperking, het is gemeengoed ook voor, of liever gezegd zeker ook voor mensen met een beperking;kunst is in staat bruggen te slaan tussen mensen met en zonder beperkingen en laat dat onderscheid wegvallen!