EEN PLEK OM TE GROEIEN

Van buiten naar binnen
Paola de Bruijn en Renze Koenes gaan in de serie ‘Een plek om te groeien’ de uitdaging aan om in te grijpen in elkaars werk. De werken verbeelden hun eigen kweekkas, als metafoor voor het deels afsluiten van de buitenwereld, om een nieuwe binnenwereld te kunnen laten ontstaan. De werkwijze roept vragen op over de eigenheid van kunst, de rol van de kunstenaar en die van de toeschouwer.