PAOLAROIDS

De microwereld als metafoor
In de serie Paolaroids neem ik de vrijheid om te focussen op detail en om de esthetische beleving van de wereld om mij heen te verbeelden. De serie geeft een kader om verhoudingen te registreren, gestructureerd te schetsen en toch zo onbevangen mogelijk te onderzoeken.