TRAGE VERHALEN

Trage verhalen
Borduren is een trage vorm van verhalen vertellen. Steekje voor steekje wordt het verhaal toevertrouwd aan de stof. Paola de Bruijn en Jeanette Hoekstra gaan in hun kunstenaarschap steeds op zoek naar verhalen. Bij zichzelf, bij anderen en in de wereld om hen heen. Een borduur is een bestikte strook, etymologisch verwijst het woord naar het “op of in eene stof werken, oorspronkelijk aan den zoom of boord van een kleed.” Voor het project fascinaties borduren Paola en Jeanette op een oude rol katoen uit de handdoekenautomaat van de onderwijsinstelling waar zij drie jaar als collega’s samenwerkten. De verwijzing naar de oude herkomst van het woord borduur geeft al voortbordurend op de lange rol vorm aan de betekenis van hun samenwerking.Techniek, expressie, vrije ruimte, spel en werk verbindt Paola en Jeanette als makers. Maken als een proces van geleidelijke groei waarin de gevonden verhalen gaandeweg worden uitgerold. Paola maakt combinaties van fotografie, grafiek en borduursel in variaties, met natuurlijk groeiende kunstwerken als gevolg. Haar composities zijn modern, lieflijk, poëtisch, stil, melancholiek en soms uitbundig. Jeanette vertaalt alledaagse gebeurtenissen in beelden. Zij gebruikt hierbij een keur aan materialen en bestaande voorwerpen die samenvallen met het verhaal dat zij wil vertellen.