De meerwaarde van kunst in een sociaal-maatschappelijke context
door: Rudy Simon en Paola de Bruijn

Samen met Rudy Simon laat ik aan de hand van voorbeelden uit het kunstproject ‘Vlieg naar Zuid’ zien op welke manier kunst een rol kan spelen in de maatschappij.

“Door kunst als poort te zien wordt het mogelijk om in een andere wereld te stappen.”

Is er licht aan het einde van de tunnel?
Een inspirerende avond voor zorgprofessionals, sociaal werkers, geëngageerde kunstenaars en geïnteresseerden over ouder worden, kunst, spelen, de maatschappij en existentiële vragen over het bestaan.